गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले भने जीबी पक्रन सक्ने हिम्मत नहुनेले राजीनामा दिने हो।

गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले भने जीबी पक्रन सक्ने हिम्मत नहुनेले राजीनामा दिने हो।

ads
Share the post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *